Mongkol6


 เสกน แก้วผดุง

 SAGAN GAWPRADUNG   (THAILAND)

  EXAM DATE 17 MARCH 2010 

  MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 เปิดค่ายมวยและเป็นอาจารย์สอนมวยไทยตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทยในประเทศอังกฤษ

 เดินทางฝึกสอนมวยไทยในหลายประเทศทั่วโลก

 Master Sagan arrival in England in 1977 represented the introduction of Thai Boxing into the western community. Over the last twnty five years Master Sagan has produced numerous top calibre fighters through his association S.I.M.T.A (Sitnarong Internationnal Muaythai Association).

 

 

ณปภพ ประมวญ

NAPAPOP PRAMUAN  (THAILAND)

EXAM DATE 17 MARCH 2010 

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

ประธานชมรมอนุรักษ์พาหุยุทธ มวยไทยไชยา และอาวุธไทยพิชัยยุทธ เคยแข่งขันมวยไทยในระดับ

มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาวุธไทย เป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงของไทย

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยไชยาให้เป็นระบบ และยึดหลักวิชาตามแบบโบราณ

ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิมวยไทยไชยา

 

   นายจีระประวัติ แบบประเสริฐ

  JIRAPRAWAT BAEBPRASERT   (THAILAND)

  EXAM DATE 17 MARCH 2010 

 MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

   PROVINCIAL PUBLIC PROSECUTION   EXECUTIVE DIRECTOR'S OFFICE OF CIVIL

   รับราชการ ตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีแรงงาน เขต6    นครสวรรค์   สอนมวยไชยาเป็นวิทยาทาน

   ทีมหาวิทยาลัยรามคำแหง Krumuay(Master) MuayChaiya Tel: 081-306-8597081-306-8597    Email. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

   CHOW WATHAYOTHA   (THAILAND)

  EXAM DATE 17 MARCH 2010 

  MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

   นายเช้า วาทโยธา

   มีประสบการณ์เป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น เขต ๔ เป็นผู้ตัดสินมวยไทย

   และมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ปัจจุบันสอนศิลปะมวยไทยที่โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

kevin.jpg - 36.44 Kb

   KEVIN LLOYD  (ENGLAND)

  EXAM DATE 17 MARCH 2011 

  MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

Khan 16 Mongkon 6 Grand Master GM Kevin Lloyd 

Siam Camp Est 1984

England Muaythai Federation &Great Britain Muaythai Organization Chaiman. Start with GM Woody in 1975 to present date, Britrish Featherweight Champion (1979 - 1981). General Secretary World Muay Boran Federation (WMBF) International Commissioner World Muaythai Organization (W.M.O.) Technical Advisor to International Martial Games Committee (IMGC).

 

 

  NARONG WONGSOONTHON    (SPAIN) 

 EXAM DATE 17 MARCH 2011 

 MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

 Notice of Expire We well give 1 month to respond date 22 May.

มีประสบการณ์ในการชกมวยไทยอาชีพ ๗๑ ครั้ง ค.ศ.๑๙๗๓ ได้แชมป์เวทีทหารอากาศดอนเมือง ค.ศ ๑๙๘๐

เริ่มชกมวยไทยในประเทศสเปน สร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยจนเป็นที่แพร่หลายในประเทศสเปน ค.ศ.๑๖๕๑ 

เปิดค่ายมวยไทยในสเปน สอนศิลปะมวยไทยหลายหลักสูตร ปัจจุบันมีลูกศิษย์กว่า ๔๑๐๐ คน ซึ่งมีทั้งทหาร

และตำรวจ ได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยทางสื่อ หนังสือ วีดีทัศน์ และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เผยแพร่ไปทั่วยุโรป

 จัดการแสดงและชกมวย เพื่อช่วยงานราชการ และหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมมวยไทยในสเปน

1973 THE CHAMPION OF DON MUENG AIR FORCE STADUIM. 1980 STARTED MAUYTHAI BOXING IN SPIAN WHO HAVE PROMOTED MUAY THAI IN SPIAN. 1981 OPEND MUAY THAI GYM WHERE HAVE OPENED MANY KIND OF MUAYTHAI CURCULUMS. IN THE PRESENT,  THERE ARE OVER 4100 MEMBER IN GYM SUCHAS SOLDER AND POLICE, MUAY THAI WAS PROMOTED BY BOOK, VCD AND NEW IN EUROPE, HOLD THE MUAY THAI SHOWS AND  COMPETTITION TO HELP GOVERNMENT IN THAILAND.

 

 

    Sakkapoom  Chuthaphongtham  (THAILAND)

   ศักย์ภูมิ  จูฑะพงศ์ธรรม 

   สอน มวยไชยา, อาวุธไทยกว่า 20ปี

   MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 

 

 

 

  PRASALSIT SRISAK   (THAILAND)

  EXAM DATE 17 MARCH 2011

   MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

  Master of Arts in Muay Thai Study (M.A. Muay Thai Study)

  Doctor of Arts in Muay Thai (Ph.D.)
 
  Teacher - C license, B L icense, Academy 
   International - Kru Sae  Muay Thai India
  
 
 

   MARCO DE CESARIS   (ITALY)                                                 

  EXAM DATE 17 MARCH 2011 

  MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015                   (CANCEL!!!!!!!!!)

  .

  Dott.Marco De Cesaris started training in Muay Thai in 1978

  during his first stay in Bangkok,Along the years he has been a fighter,

  trainer,promoter,referee and president of the first italian Muay Thai Federation.

 

 

  ALEX TSUI   (HONGKONG)

  EXAM DATE 17 MARCH 2011

  MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014
 
  Notice of Expire We well give 1 month to respond date 22 May.
 
  Born March 28, 1947 (now 62 years), with ring name Khunchieng, he was among the first
  generation pioneers of muaythai outside Thailand. Most eminent guru in China region, mentor
  of 30 champions, Promoter, TV commentator (Olympics), recognized expert, and author of two
  authoritative books on muaythai. Visited Thailand, Myanmar, Cambodia, yunnan, and vietnam
  totally 66 times to undertake the most extensive research on muaythai history  and culture.
 
 
 

    SAMI KIBLAWI  (LABANON)   

   EXAM DATE 17 MARCH 2011 

   MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015     

  In 1995 he brought and introduce muaythai as new combat sport to lebanon,1996 he invited Master woody to give a seminar in lebanon after that he  start to spread it in so many arab countries, by inviting arabian instructors to lebanon in order to learn muaythai also by travelling to the arabian countries to give the seminars all over and he helped and supported so many countries to establish there own federations ,finally in 2004 he achieved his main goal by establishing Arab Muay Thai Federation, and host in the same year the 1st arab muaythai  championship. He is the main instructor in lebanon for the special forces and units both in Army and Police.In 2001 he got the 4th mongkol(silver)and became a Master  (ARJARN) , After 8 years in 2009 he got his 5th Mongkol(siver&Gold) AGrand Master.and finally in the year 2011 he got his 6th Mongkol(GOLD)and became a Grand Master(Pram Arjarn)

STUDENTS LIST

PETER JAMOUS                                    KHAN 4                                   FADI TARRAF                                       KHAN 4

JULIA KIBLAWI                                    KHAN 4

ALI MAKHZOUM                                  KHAN 3                                   WISSAM ABBOUD                                 KHAN 3

HASHIM YAGHMOUR                          KHAN 3                                   TONI INDRAWOS                                  KHAN 3

 

 

ALI KALASH                                          KHAN 2                                   HASSAN MANSOUR                              KHAN 2

ROCKY KIBLAWI                                 KAHN 2                                   MOHAMAD EL JANNOUN                    KHAN 2

HASSAN KASSAMANI                          KHAN 2                                   HALAL NASHAR                                   KHAN 2

MIHDI NAHLE                                       KHAN 2                                   ABED ALLAH BOU EZ                          KHAN 2

LOUAI KIBLAWI                                   KHAN 1                                   AHMAD MAKHZOUM                           KHAN 1

AHMAD ONDASH                                  KHAN 1                                   YOUSSIF ABOUD                                   KHAN 1

OMAR SAFI                                            KHAN 1                                   ELIE DAOUD                                         KHAN 1

HASSAN DAHANNI                            KHAN 1                                   MIHDI SEKMANI                                   KHAN 1

MOHAMAD KHRIBANI                         KHAN 10

 

 

 

      รอ.ธานี หอมจำปา   (THAILAND)

      EXAM DATE 17 MARCH 2013 

      MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 

 

 

   SUPHAN  CHABAIRAM   (THAILAND)

   EXAM DATE 17 MARCH 2013 

   MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

   สุพันธ ชะใบรัมย   มีประสบการณ์ในการชกมวยไทยอาชีพประมาณ ๓๐๐ ครั้ง พ.ศ.๒๕๓๘ ได้แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่น

   นานาชาติ   พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ ได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

   สอนมวยไทยในวิทยาลัยมวยไทย และสถานศึกษาต่างๆ ปัจจุบันเป็นครูผู้ฝึกสอนศิลปะมวยไทย

   ที่ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ และในต่างประเทศ

 Started to fight at the age of 7 and experienced fights around 300 times in professional and amateur until the retirement

at the age of 30 in 1999. Completed the Bachelor of Physical Education. Since the retirement, working as a head instructo

r at Muay Thai Conservation Centre of Thailand (M.C.C.T) at the National Stadium in Bangkok. Teaching at the stadium,

various places in Thailand and overseas.   *Website of Suphan Chabairam

Assist Gm Supan Chabirum; All students and Kru Muaythai Curriculum teaching

          This course is very important to all levels of student and kru learing, conduct by Agm Suphan. In-depth learning and know ho to teach and exam in Muaythai Boran.

 

ณัฐ  เกษานนท์  (Mr. Nut Keasanond)

C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

A License เมื่อ 14-20 กรกฎาคม 2557 

หัวหน้าค่ายมวย "ก.เกษานนท์ (ลาดกระบัง) ชกมวยไทยใช้ชื่อ "ลูกกบ ณ เดชอุดม" การศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ รามคำแหง ครูมวยไทยโครงการทูบีนัมเบอร์วันทุกศูนย์ ครูมวยไทยค่าย ก.เกษานนท์ และราชานนท์ (เพิ่มสิน 16) หมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า สายไหม กรุงเทพฯ

ที่อยู่ 168/44 ซอยขจรวิทย์ ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  โทร. 092-0120103 

 

 นางสาวณันฑภัทร กฤตศิลป์ (Miss Nunthaphat Kritsilp)

 C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

 A License เมื่อ 14-20 กรกฎาคม 2557 

หัวหน้าค่ายมวย "ก.เกษานนท์) ครูมวยไทยโครงการทููบีนัมเบอร์วัน การศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่ 44 ซอยลาดกระบัง 46 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 086-3149982 

 

นายสัญญา ชัยพลเดช (Mr. Sanya Chaipoldej)

 


นายกิตติ       จำรัสประเสริฐ              KITTI   CHAMRUSPRASERT                               

นายวัฒนา    โคตรสมบัติ                  WATTANA   KHOTSOMBUT               

นายสมศักดิ์  แข็งการ                       SOMSAK   KAENGKARN                    

นายมานพ     ตั้งเพชรศิริพงษ์          MANOP   TANGPHETSIRIPHONG      

นายวีรวัชร์    ทองยอดดี                    WEERAWAT   TONGYODDEE             

นายสมัคร     น้อยสกุล                       SAMAK    NOISAKUL                          

นายอนันต์    เมฆสวรรค์                    ANAN   MEKSAWAN                        

นายเผด็จศึก บูรณ์เจริญ                   PARDEDCHIK   BOONJARAIN            

ด.ต.วรชาติ    บุรณศิริ                       VORACHAT   BURANASIRI                

นายสนอง     แสงสุข                         SANONG   SAENGSUK                      

นางศิริวรรณ บรรจง                          SIRIWAN   BANJONG                         

นายวีรพล     วิเศษศิลป์                     WIRAPHOL   WISETSIL                      

นายสวงษ์  วงษ์สุวรรณ                      SAWONG   WONGSUWAN               

นายนิวัฒน์   จิตตอำไพ                     NIWAT   CHITAMPAI                         

นายโกมล  ตันติวรนุกุล                     KOMON   TUNTIVORANUKUL           

นายไตรมิตร   นคราวนากุล               TRIMIT   NAKARAWANAGUL

นายศรณ์  สุขพิมาย

นายพัฒนา  บุญวงศ์        
 
Monday, 30.03.2015