นอง เสียงหล่อ

 NONG SEANGLAW

 มีประสบการณ์ในการชกมวยไทย เป็นอาจารย์สอนมวยไทยในวิทยาลัยพลศึกษา และมหาวิทยาลัย

 ศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย และเป็นคณะกรรมการกีฬามวย

  สืบ จุนทะเกาศลย์

  SUEB CHUNDAKOWSOLAYA

  เป็นนักมวยค่ายยนตรกิจ เป็นอาจารย์สอนวิชามวยไทยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

  วิยยาเขตพลศึกษาและวิทยาลัยพลศึกษา


 นบน้อม อ่าวสุคนธ์

 NOBNOM AUSUKONT

 สอนมวยสากล และมวยไทยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิยยาเขตพลศึกษา เป็นผู้ตัดสิน

 มวยสากลนานาชาติ และวิทยากรมวยไทยของสนามมวยลุมพีนี


 วิชิต ชี้เชิญ

 WICHIT CHECHEON

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันอาศรมศิลป์ ครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษาแห๋งใชาติ และสอนกระบี่กระบอง

 ให้กับนักมวยต่างประเทศ

พล.ต.อำนาจ     การงาน                   GEN.OMNARCH   KARNNGARN                 

รศ.ระดม ณ.บางช้าง
 
Friday, 23.02.2018